Tuesday, June 7, 2016

Adobe Acrobat 9 .0 Pro - Full - Dùng PDF chuyển nghiệp

Adobe® Acrobat® 9 Professional là phần mềm cho bạn dễ dàng tạo tập tin PDF từ các chương trình khác dưới dạng Plug ins tích hợp trong Microsoft Office , Outlook , Internet Explorer , Project , Visio , Access , Publisher , AutoCAD® , Lotus Notes… Ngoài ra , chương trình còn có thể liên kết các tài liệu , các bảng vẽ với các nội dung media khác và cho xuất bản dưới dạng PDF . Chương trình hoạt động hiệu quả trong việc tối ưu hóa dung lượng tập tin , sắp xếp
Link tải: Tại đây
Adobe Acrobat Professional là một phần mềm tiên tiến cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng để tạo , kết hợp , kiểm soát và phân phát các file Adobe PDF an toàn , chất lượng cao cho các nhà chuyên nghiệp sử một cách dễ dàng . Tập hợp các hồ sơ điện tử hoặc trên giấy - ngay cả các trang web , các bản vẽ kỹ thuật và email - thành những tài liệu PDF đáng tin cậy để chia sẽ với mọi người sử dụng phần mềm Adobe Reader miễn phí một các dễ dàng . Quản lý các cách xem văn bản , tổng hợp các phản hồi từ nhiều người xem trong khi đó vẫn bảo vệ được định dang và tính nguyên vẹn của tài liệu .
Mở rộng các khả năng chú giải đối với bất kỳ người nào sử dụng Adobe Reader . Người sử dụng Windows có thể thiết kế các biểu mẫu Adobe PDF thông minh bao gồm nguyên lý kinh doanh , chẳng hạn như các tính toán và đánh giá dữ liệu , nhằm gia tăng độ chính xác việc thu thập dữ liệu trong khi đó có thể giảm bớt chi phí việc nhập dữ liệu thủ công . Và còn rất nhiều tính năng khác . . .

SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: