Monday, June 27, 2016

Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến, trực tiếp


Ngay cả khi đã “up” xong xuôi video lên YouTube, bạn vẫn có thể cắt xén đoạn video này bằng chính công cụ YouTube nếu cần “chữa cháy”.
Tốt hơn hết bạn nên duyệt lại kỹ một đoạn video nếu cắt ghép chỉnh sửa bằng các công cụ như Windows Movie Maker hay Ultra Video Splitter trước khi đẩy lên YouTube. Nhưng cũng sẽ không tránh khỏi có những lúc này lúc khác bạn cần “chữa cháy”, nghĩa là cắt xén nốt mẩu video thừa sau khi đã đưa lên YouTube xong xuôi. Công cụ của YouTube khá đơn sơ, nhưng vẫn có thể dùng được trong những tình huống như thế.

Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến, trực tiếp

Bước 1: Khi đang mở video bạn đã đẩy lên YouTube xong xuôi, hãy tìm bấm nút Enhancements.Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến: Khi đang mở video bạn đã đẩy lên YouTube xong xuôi, hãy tìm bấm nút Enhancements (khoanh đỏ).

Bước 2: Bấm nút Trim.Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến: Bấm nút Trim (khoanh đỏ).
Bước 3: Để video chạy đến đoạn nào muốn cắt rồi bấm Split. Bạn cũng có thể kéo dấu chỉ định đầu và cuối sao cho đúng đoạn video muốn lấy.Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến: Để video chạy đến đoạn nào muốn cắt (3) rồi bấm Split (khoanh đỏ). Bạn cũng có thể kéo dấu chỉ định đầu (1) và cuối (2) sao cho đúng đoạn video muốn lấy.
Bước 4: Nếu bạn cắt đoạn đầu thì nên dùng luôn nút Split. Bấm Split xong hãy bấm dấu “x” để bỏ đoạn đầu.Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến: Bấm Split xong hãy bấm dấu “x” (khoanh đỏ) để bỏ đoạn đầu.
Bước 5: Sau khi đã cắt xong hãy bấm nút Done rồi bấm Save.
Hướng dẫn cắt video YouTube trực tuyến: Sau khi đã cắt xong hãy bấm nút Done (4) rồi bấm Save (5).

ST

SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: