Sunday, June 12, 2016

HƯỚNG DẪN: TỐI ƯU QUẢNG CÁO BẰNG THỬ NGHIỆM CÁC MẪU QUẢNG CÁO KHÁC NHAU A/B
Test A/B hay còn được gọi là chia nhỏ quảng cáo và tìm kiếm sự phù hợp của mẫu quảng cáo với nhóm khách hàng mục tiêu.
Mục tiêu của phương pháp này nghĩa là: Thông qua sự đánh giá, tương tác của khách hàng với mẫu thử nghiệm để có thể lựa chọn: Title hấp dẫn, nội dung quảng cáo, hình ảnh sản phẩm, hoặc kết hợp tất cả để có thể xác định được mẫu quảng cáo tối ưu nhất.
Vậy khi thực hiện phải làm sao để so sánh và lựa chọn mẫu quảng cáo tối ưu? (PHÂN LỚN A/E ĐỀU NHẦM LẪN HOẶC MƠ HỒ VỀ ĐIỂM NÀY)
Khi đã nói về so sánh các mẫu quảng cáo thì ta cần phải đưa 1 điểm mốc để làm tiêu chuẩn so sánh. Điều này vô cùng quan trọng vì nó làm tiền đề giúp bạn tìm ra được quảng cáo tuyệt vời nhất. Bạn cần quan tâm đến điều gì:

-----------------------------------------------------------------------
- IMPRESSION ví dụ có thể cùng giới hạn ở mức 10.000
- Cùng khoảng thời gian giống nhau
- Cùng đối tượng
- Budget phải giống nhau
- SỐ CLICK hoặc CTR của mẫu
- Tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng (tính bằng %) ví dụ: 10 số điện thoại thu được thì chốt được bao nhiêu đơn...
- Cost per sales ( VNĐ) sau khi tính ra chi phí trên mỗi đơn hàng, bạn cần so sánh giữa các mẫu và lựa chọn mẫu ads hợp lý.
-----------------------------------------------------------------------
QUY LUẬT 4*5*5 ANH/EM ĐÃ NGHE CHƯA ?
Nghĩa là 3 hình ảnh - mỗi hình ảnh sẽ đi với 3 title - mỗi title sẽ đi với 5 sở thích vậy tổng cộng bạn đã có bao nhiêu quảng cáo rồi ??? Comment con số thử nhé!! (Vui chút thôi)
_Minh họa chi tiết tại hình ảnh_
Nhớ nhé anh/em đã là test thì phải test càng nhỏ, càng chi tiết thì bạn mới có xác suất thành công cao.
Anh/em đã thấy thiếu xót của mình chưa ? Nếu thấy rồi thì comment vào đây cho nhớ!!!


SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: