Tuesday, June 7, 2016

OneKey_Ghost_V14.5.8.215 Mới nhất 2016

Chạy OneKey Ghost với quyền admin

Link tải về:  http://onekey-v1458215

Tạo GHOST


Thẻ Advanced cho phép chọn chế độ ghost nhanh hay chậm, nén nhiều hay ít, đặt password cho ghost và 1 vài tuỳ chọn khác.


Sau khi chọn Yes, máy tính sẽ tự khởi động lại và hiện giao diện Norton Ghost như thông thường.


Bung GHOST


SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: