Tuesday, June 7, 2016

Phần mềm gõ tiếng việt


• UniKey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.
 
• UniKey cũng là 1 trong 5 phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng chính thức trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
• UniKey có thể cài đặt trên hệ điều hành Windows (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP...) và hệ điều hành Linux (các bản phân phối Ubuntu, Fedora, OpenSUSE...)
 
• Unikey được phát hành miễn phí theo giấy phép GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)
 
• Link tải tại đây

SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: