Friday, July 1, 2016

Phương pháp chặn các quảng cáo auto hiện lên trênh trình duyệt


 Phương pháp chặn các quảng cáo tự động hiện lên trênh trình duyệt

1, Adblock dùng để chặn toàn bộ quảng cáo từ google
https://chrome.google.com/…/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglido…
2, Ublock Origin dùng để chặn toàn bộ quảng cáo theo sở thích của bạn và chặn một số trang CPA, tiếp thị liên kết ...
https://chrome.google.com/…/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiag…
3, Ad muncher dùng để chặn toàn bộ quảng cáo pop-up, tức là mấy loại quảng cáo có tab bật thêm. VD: tải file từ mediafire, adf, mấy trang rút gọn link ....
https://www.admuncher.com/
4, AdwCleaner dùng để xóa sạch các mã quảng cáo trên máy tính của bạn.
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: