Sunday, September 10, 2017

Updates KEY Active Windows 10 Pro Version 1607 và 1703

Active Windows 10 Pro Version 1607 và 1703Kiểm tra phiên bản windows, bạn vào Run gõ winver
Các bạn phải chắc chắn khóa windows update phải đang chạy, nếu không sẽ không thành công nhá. Để kiểm tra các bạn vào run gõ services.msc
Tìm đến khóa windows update nếu không chạy thì các bạn lick đôi nó chọn start nhá.

Bước 1:

Các bạn chạy cmd bằng quyền adminstrator lên
Đối với máy các bạn đã và đang dùng các công cụ kích hoạt như: KMS thì gõ từng lệnh dưới đây để xóa key cũ đi
Lệnh 1: slmgr.vbs /upk
Lệnh 2: slmgr.vbs /ckms
Lệnh 3: slmgr.vbs /cpky
Lưu ý: sau mỗi lệnh sẽ có hộp thoại thông báo hiện lên các bạn đợi hộp thoại hiện lên rồi mới nhập lệnh tiếp theo nhá

Bước 2: Gõ 2 lệnh sau:

sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv

Bước 3:

Các bạn gõ 1 trong 2 lệnh sau, lệnh nào cũng được nhá: Slmgr.vbs /ipk KRJF3-NGVYP-27T3H-HKP72-MP2KM

HOẶC: slmgr /ipk KNXB4-F82M9-TB3X9-P9PQ6-RRG6Y

Hoặc: Slmgr.vbs /ipk NGTHY-63BGJ-466YB-3CWP3-4GDGY
Đợi bảng thông báo thành công hiện lên rồi chuyển tới bước 4


Bước 4:

Gõ lệnh tiếp theo: slui 3
Một bảng thông báo hiện lên các bạn chọn 1 trong các key dưới đây bỏ vào nhá  có rất nhiều key, không được key này chọn key khác nhá
Key: update 20/06/2017

Điền một trong các key sau ở bảng nhập key (key này không được thì dùng key khác)
V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987  *****
CN2XG-FQDGP-B6WJ7-BHFJY-39MW2

NK8YX-9DV2K-3CQMG-H7CVD-C3782
BNYHQ-QJKCH-JD72D-22X84-VMH82
KBBN6-TMJKW-98MC8-RB2WP-4RHCP
YYVW4-NJ9DW-Q7WYG-MPWQV-HXMW2
PRVNY-QXXDF-QVYY2-MKGHB-HT92P

4CHN3-44B4J-8Y7MD-7DHGC-6JF9M
⚡ HRXBN-GY2WV-YCQGF-7H6T4-DJY93
CPY6T-V38WK-BFFFV-HFT2R-FHK4W
NW6F8-QVCC2-7C87P-GXCFC-MPYDQ
RHY9K-QYWBC-8DTD9-FXJCH-47RTQ
72F8W-9JHW2-4BQFX-JHK7W-7T7DF
GB473-RWR3T-32KTP-VFQJH-X6X6Q
YQF8N-F4XWQ-8Q37R-2BYB6-VCC7D
NTWKT-J6XPG-VWFPC-27YQW-82M93
TD7PK-BMQYJ-HQ44X-VJTMD-WKB4D
3XVR8-FJ4DM-974BK-MFRDH-WKX2Y
YTYG9-FR8RD-QBQC8-HC7J2-2JJFF
VW2HC-RPVGC-DGM93-KDBCP-TBPXB
TKVJP-8XFDT-WD68Y-9XPMP-TYRRJ
HPX2F-J3N3W-J9JYR-2VTMP-RVTVD
RHY9K-QYWBC-8DTD9-FXJCH-47RTQ
TD7PK-BMQYJ-HQ44X-VJTMD-WKB4D​

Đợi nó kiểm tra xong các bạn chọn next. Nếu có bảng thông báo : You’re now running a genuine version of Windows là đã thành công

Nếu báo lỗi bạn gõ lệnh: slmgr /ato


Bước 5:

Các bạn vào Settings Update&Security/Activation xem có dòng Windows is Actived with digtal License chưa, nếu chưa thì chọn Change Product Key và nhập key này vào
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

 vậy là có bản quyền kĩ thuật số rồi .

 Bước 6: 


Kiểm tra xem máy đã được active vĩnh viễn chưa bạn gõ lệnh : slmgr/xpr

Nếu hiện lên Hợp Thoại THE MACHINE IS PERMANENTLY ACTIVATED. là đã kích hoạt vĩnh viễn thành công

SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

3 comments: