Monday, July 2, 2018

Ghost win 10 Pro build 1803 (X86-x64) MBR & UEFI

Ghost win 10 Pro chạy cực kỳ ngon.
Thông tin bản Ghost win 10 Pro build 1803 (X86-x64) - Windows 10 Creator Update, build 1803.17133.1 Chuẩn (MBR-UEFI_GPT (x86-x64) nguyên gốc MS
- Được làm từ bảnWindows từ microsoft được giữ nguyên gốc không lược bỏ thành phần nào của win nhằm mang đến đầy đủ tính năng và sự ổn định.
- Máy cấu hình thấp và máy bàn, laptop chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Chưa tích hợp driver,
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Đã fix lỗi fulldisk triệt để nên yên tâm sử dụng
- Thêm hình ảnh hotgilr xinh đẹp destop


Một số phần mềm đã được cài:

- WinRAR 5.50 Final(x86-64bit) đã cr@ck
- UniKey4.2 RC4 NT
- Adobe Flash Player (ActiveX 29.0, Plugin 29.0) tự update
- Full Font đủ loại không bị lỗi phông chữ
* Hỗ trợ hệ thống (cài đặt) và chơi (game) tốt hơn

- Dotnetfx.. (Đã kích hoạt Net 3.5.0 full)
- Microsoft visual C++ 2005 Redistributable-x86 8.0.61001
- Microsoft visual C++ 2008 Redistributable-x86 9.0.21022
- Microsoft visual C++ 2010 Redistributable-x86 10.0.30319
- Microsoft visual C++ 2012 Redistributable-x86 11.0.60610
- Microsoft visual C++ 2013 Redistributable-x86 12.0.21005
- Microsoft visual C++ 2015 Redistributable-x86 13.0.21006
- Microsoft visual C++ 2005 Redistributable-x64 8.0.61001
- Microsoft visual C++ 2008 Redistributable-x64 9.0.21022
- Microsoft visual C++ 2010 Redistributable-x64 10.0.30319
- Microsoft visual C++ 2012 Redistributable-x64 11.0.60610
- Microsoft visual C++ 2013 Redistributable-x64 12.0.21005
- Microsoft visual C++ 2015 Redistributable-x64 13.0.21006
- Microsoft visual C++ 2017 Redistributable-x64 14.10.25008

Tải về Ghost win 10 Pro build 1803 (X86-x64) MBR & UEFIMã file ghost: MD5:

BẢN 32 BIT: D23B618487DF68EB6D845736784ED44D
BẢN 64 BIT: B996720C4BADB77DDF850A9969F01D9A
64 BIT_UEFI: 73ADBEC23BE4F87BD3A656AB17ED5E33

SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: