Saturday, April 4, 2020

DrayOS - Hướng dẫn kết hợp Vigor2912 giúp truy cập mạng nội bộ từ xa qua SSL VPN Tunnel

DrayOS - Hướng dẫn kết hợp Vigor2912 giúp truy cập mạng nội bộ từ xa qua SSL VPN Tunnel

Giả sử bạn cần truy cập mạng nội bộ công ty, sử dụng phần mềm, truy xuất dữ liệu, xem camera,…Nhưng router nhà mạng không hỗ trợ VPN. Trong trường hợp này, bạn có thể kết hợp Vigor2912 làm VPN server.

Hướng dẫn cấu hình wifi ARUBA
Ưu điểm


 • Không thay đổi hệ thống mạng đang hoạt động.
 • Ít bị ảnh hưởng bởi đường truyền Internet do sử dụng giao thức SSL VPN (ít bị chặn)
 • Dễ cấu hình, dễ sử dụng.

Sơ đồA. Trên Router chính (router nhà mạng)

Vào Router chính cấu hình DMZ về IP WAN Vigor2912 (IP này là IP tĩnh, được cấu hình trên Vigor2912).

B. Trên Vigor2912

1. Đổi lớp mạng LAN vigor2912

 • Vào LAN >> General Setup
 • LAN 1: Chọn Details Page
 • IP Address: Địa chỉ IP LAN của Router Vigor – Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mạng LAN hiện tại là 10.11.12.1
 • Nhấn OK • Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Router Vigor >> Nhấn OK • Sau khi Router Vigor khởi động lại bạn có thể sử dụng Router Vigor với IP mới là 10.11.12.1


2. Cấu hình WAN mode static


Vào WAN >> Internet Access

 • WAN 1: Chọn Access ModeStatic or Dynamic IP và nhấn Details PageỞ Tab Static or Dynamic IP : chọn Enable

 • Chọn Specify an IP Address
 • IP Address : 192.168.1.250
 • Subnet Mask : 255.255.255.0 (Giống với LAN của Router đang chạy)
 • Gateway IP Address : 192.168.1.1 (IP LAN của Router đang chạy)
 • Nhấn OK
 • Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK


 • Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1


---> Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

​3. Cấu hình tên miền động


Kích hoạt tên miền động DrayDDNS cung cấp miễn phí từ DrayTek

Thực hiện theo Link hướng dẫn: Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng DrayDDNS


 • Vào Applications >> Dynamic DNS, Check Enable, nhấn OK • Chọn Index cần cấu hình, ví dụ Index 1

+ Check Enable
+ Service Provider:Chọn DrayTek Global
+ Nhấn Sync Domain
+ Determind WAN IP: chọn Internet IP
+ WAN Interface: Chọn WAN cập nhật, ví dụ WAN!

+ Nhấn OK

4. Cấu hình SSL VPN


SSL VPN mặc định sử dụng port 443, trùng với port web HTTPS, để tránh trường hợp router chính đã chiếm dụng port này, cần đổi port SSL VPN thành port khác. Lưu ý, port này sẽ được sử dụng khi thực hiện VPN trên client • Vào SSL >> General Setup, Port đổi thành port khác (ví dụ 4434)
5. Tạo Account VPN
 • Vào SSL VPN >> User Account, chọn index bất kì để tạo VPN Profile
 • Check “Enable this account”để kích hoạt profile
 • Tạo thông tin “Username and Password” để client đăng nhập
 • Allow Dial-in Type :Chọn SSL tunnel
 • Nhấn OK
 • Kiểm tra lại account đã tạo
C. Trên Client
1. Cài đặt phần mềm DrayTek SmartVPN
Download bản Smart VPN Client tại: 

2. Khởi động phần mềm
 • Nhấn “Add” tạo Profile mới
 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Type : Chọn mã hóa “SSL VPN Tunnel”
 • IP or Host Name: Điền IP WAN hoặc tên miền
 • Port: điền port SSL VPN đã đổi trên Vigor2912 ví dụ (4434)
 • Username/password: điền Username/password đã cấu hình trên router
 • Chọn “Advance Options”
 • Fast SSL chọn “ON”
 • Nhấn More

 • Add IP lớp mạng router chính đầu xa, để máy tính có truy cập lớp Server thuộc lớp mạng chính đầu xa
 • Nhấn “OK”  hoàn thành thêm lớp mạng
 • Nhấn “OK” một lần nữa lưu profile VPN
3. Thực hiện kết nối
 • Chọn Profile “SSL VPN” đã tạo>> nhấn “Connect
 • Kiểm tra lại Username/ Password đã cấu hình
 • Kiểm tra trạng thái kết nối

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


Chúc các bạn thành công !


SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: