Friday, May 8, 2020

Cấu hình cài đặt aruba 2 bằng tần

Cấu hình cài đặt wifi aruba 2 bằng tần hướng dẫn chi tiết

Load cấu hình cài đặt aruba sẵn, đợi khoảng 2 phút wifi khởi động lại.
Đăng nhập aruba lại cài tên và pass

Download file load cấu hình cài sẵn ở đây

Hướng dẫn cấu hình wifi ARUBA


SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: