Tuesday, July 28, 2020

Setup công cụ hỗ trợ nộp thuế điện tử trên Chrome (esigner java và Esigner.Chrome.TCT)

Cài đặt công cụ hỗ trợ nộp thuế điện tử trên Chrome (esigner java và Esigner.Chrome.TCT)


Trên google Chrome bạn cần phải cài đặt công cụ ký điện tử esigner javaEsigner.Chrome.TCT
Tuy nhiên hiện tại add-on Esigner.Chrome.TCT này luôn bị lỗi khi người dùng lick cài đặt theo hướng dẫn từ trang thuế điện tử nên hôm qua mình có siêu tầm videos hướng dẫn cài nộp thuế để không bị lỗi trên. Nay chia sẽ với tất cả anh em 
SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: